KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Detay

VİZYON ve MİSYON  

KSÜ Senatosunun 27.09.2012 tarih ve 1590/8091 sayılı kararı ve 17.10.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Sinema –TV bölümü henüz öğrenci almamaktadır. Bölümün amacı; sanatsal yönü gelişmiş, yapıt üretiminde kuram ve uygulama bilgileriyle donanmış sinema ve televizyoncular yetiştirmektir. Bu bölüm ayrıca güncel gelişmeleri ve sanat olaylarını takip eden lisans ders programıyla senaryo, görüntü, ses, kurgu konularında deneyimli toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Dört yıllı lisans eğitimi ile öğrencilere kuramsal ve uygulamalı dersler çerçevesinde sinema sanatının üretim ve yaratım sürecine ilişkin konularda bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

...